Adresboek Regio 02

Geplaatst op

Ambulanceposten regio Fryslân:

Ameland
Kijlstra Ballumerweg 38 9163 GB Nes 2 ALS
Bolsward
UMCG Snekerweg 3b 8701 PZ Bolsward 1 ALS
Buitenpost
UMCG West 32 9285 WC Buitenpost 1 ALS
Drachten 
Kijlstra Ottolaan 2 9207 JR Drachten 3 ALS, MCA, 1 OVD-g
Dokkum
Kijlstra Birdaarderstraatweg 80F 9101 CX Dokkum 2 ALS
Franeker
Kijlstra Het Want 14 8802 PV Franeker 1 ALS
Grou 
UMCG Singel 10k 9001 XP Grou 1 ALS
Hardegarijp
Kijlstra Straatweg 211 9254 DH Hardegarijp 2 ALS
Harlingen
Kijlstra Rijksweg 8 8861 NL Harlingen 1 ALS, 1 RR
Heerenveen
Kijlstra Venus 3 8448 CE Heerenveen 3 ALS, 1 OVD-g
Joure  UMCG Morseweg 17 8503 AB Joure 1 ALS, 1 MCA
Koudum 
UMCG Tjalke van der Walstraat 32 8723 CA Koudum 1 ALS
Leeuwarden Noord 
Kijlstra Elzenstraat 1C 8924 JN Leeuwarden 4 ALS, 1 OVD-g
Leeuwarden Zuid 
UMCG Oostergoweg 14 8932 PG Leeuwarden 3 ALS, 2 MCA, 1 RR, 1 OVD-g
Lemmer
Kijlstra Houtsaachmolen 13B 8531 WC Lemmer 1 ALS
Metslawier 
Kijlstra De Oerslach 2A 9123 KK Metslawier 1 ALS
Nieuwehorne 
Kijlstra Achtste wijk 1A 8414 NA Nieuwehorne 1 ALS
Oosterwolde 
Kijlstra Veengangweg 27 8431 NJ Oosterwolde 1 ALS
Schiermonnikoog
UMCG Knuppeldam 6 9166 NZ Schiermonnikoog 2 ALS
Sneek
UMCG Tingietersstraat 22 8601 WJ Sneek 2 ALS
Stiens 
UMCG Seefugel 1A 9051 VC Stiens 1 ALS
Terschelling UMCG Burg. Reedekerstraat 21 8881 BZ West-Terschelling 2 ALS
Vlieland  UMCG Berkenlaan 13 8899 BP Oost-Vlieland 2 ALS
Wolvega Kijlstra Zeeweegbree 3 8472 BD Wolvega 2 ALS


Ziekenhuizen SEH 

Dokkum Zks De Sionsberg Birdaarderstraatweg 70 9101 DC Dokkum
Drachten Zkh. Nij Smellinghe Compagnonsplein 1 9202 NN Drachten
Heerenveen Zkh. Tjongerschans Thialfweg 44 8441 PW Heerenveen
Leeuwarden MCL Leeuwarden Henri Dunantweg 2 8934 AD Leeuwarden
Sneek Antoniusziekenhuis Bolswarderbaan 1 8601 ZK Sneek