Zorgambulance

Geplaatst op

13408-2016-7233-375px
Naast de bekende spoedambulances kan een patiënt ook vervoerd worden in een zorgambulance.
De zorgambulance is bedoeld patiënten met een laag complexe zorgvraag.

Bij de zorgambulance gaat het voornamelijk om besteld vervoer en welke is aangevraagd door een bevoegd aanvrager (zoals arts, verpleegkundige of verloskundige), en er sprake is van een medische noodzaak.
De centralist van de Meldkamer Ambulance (MKA) beoordeelt de zorgvraag van de patiënt als laag complex. De patiënt heeft tijdens het vervoer zorg en begeleiding nodig. Dat wil zeggen dat de toestand van de patiënt niet levensbedreigend is, de vitale functies wel stabiel zijn en tijdens of door het vervoer niet bedreigd worden, en er na diagnostiek of behandeling géén monitorbewaking nodig is.
Voor het vervoer van deze categorie patiënten is geen zgn. spoedambulance nodig, hierdoor worden de reguliere ambulances ontlast en kunnen deze zich concentreren op het spoedvervoer.

De medische uitrusting van de zorgambulance is beperkt: zuurstof, een AED en een beperkte hoeveelheid (verband-)middelen voor eerste hulp.