– Fryslân Air Ambulance

- Fryslân Air Ambulance

RAV Fryslân Air Ambulance (Waddenhelikopter)
Standplaats/gestationeerd op Vliegbasis Leeuwarden